ДРУГОСТТА Проект по прогама Еразъм+, дейност „Стратегически партньорства в училищното образование“

Защо Другостта?

Всеки човек е уникален, достоен и ценен колкото всеки друг, и има право да живее според своите вярвания, обичаи, практики и установени правила на поведение. Ние вярваме, че училищното образование може да играе ключова роля в преодоляването на исторически наслоените негативните нагласи към човешките различия.

Каква е нашата цел?

Участниците в проекта ще участват в дейности, чрез които ще станат по-отговорни граждани, които ценят многообразието и уважават различните; ще се научат да живеят в един свят, основан на сътрудничество, висока самооценка, почтеност и интеркултурна комуникация.

Интелектуални продукти

В рамките на проекта се предвижда разработването на Книга за учителя и Електронно помагало, състоящо се от атрактивни дигитални ресурси предназначени за учениците, които допълват предвидените дейности към всеки тематичен раздел, напр. анимационни филми, видео клипове, драматични спектакли, симулации и казуси които служат като база за дискусии, интерактивни упражнения и др.

дейности

Latest Blog