Monthly Archives: ноември 2017

  • 0

ДРУГОСТТА: ОБУЧЕНИЯ ЗА МНОГООБРАЗИЕТО НА СВЕТА ОКОЛО НАС – ЗА ДА ВЪЗПИТАМЕ ОТГОВОРНИ ГРАЖДАНИ

Category : новини

Възможно да се преподават ценности като разбиране и уважение към различията, за да се помогне на младите хора да станат отговорни граждани?

Могат ли учителите да подпомогнат учениците да преодолеят предразсъдъците и да насърчат културните различия, междукултурния диалог и активното гражданство?

Вторият обучителен курс по проект “ДРУГОСТТА“ се проведе в Гърция от 16 до 20 октомври. Участниците бяха особено активни: работеха с другите учители в международни екипи и споделяха ентусиазирано личния си опит. Беше създадена добра атмосфера в групата и дейностите бяха оценени като наистина интересни и полезни от всички.

Дневният ред предвиждаше въвеждане в тематиката на обучението и опознаване на участниците.

Следващите дни бяха посветени на симулационни занятия с помощта на създадените ресурси и обяснения и дискусии.

Беше невъзможно да се проведат обучения по всичките 48 ресурса, така че всеки партньор представи и проведе обучения само с част от материалите създадени на национално ниво. Наръчникът за учителя отчита обратната връзка, получена от преподавателие след провеждането на тренингите през изминалата  учебна година (2016/17).

По един участник от всяка държава ( от общо по 10 учители от четирите страни) беше подбран на базата на активното си включване в провените обучения с ученици през учебната 2016/17 г. Тези учители  споделиха опита си и начина, по който те са адаптирали предложените дейностите към интересите на своите ученици и някои проблеми, с които са се сблъсквали, и какви мерки са приложили.

Най-иновативната част на обучението беше фактът, че един от тренингите беше проведен от ученици от гръцко училище, които са били част от пилотните обучения през предишната учебна година.

Проект „ДРУГОСТТА“ се финансира по програма „Еразъм+“, ключова дейност 2 “Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, Стратегически партньорства в училищното образование. Целта е да се научат учениците да проявяват толерантност, да изразяват и да разбират различни гледни точки, да преговарят и стигат до споразумения като създават доверие и чувстват съпричастност.

Партньорството обхваща 4 организации:

  • Фондация Просвета-София, България (координатор на проекта);
  • Център за неформално образование, Гърция (партньор);
  • Instituto Politecnico de Santarem, Португалия (партньор);
  • Centro per lo Sviluppo Creativo „Danilo Dolci“, Италия (партньор).