ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ”

Ιδέα

Κάθε άτομο είναι μοναδικό, ισάξιο και έχει το δικαίωμα να ζει σύμφωνα με τις πεποιθήσεις, τα έθιμα, τις πρακτικές και τους καθιερωμένους κανόνες συμπεριφοράς. Πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση θα μπορούσε να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ιστορικά ανεπτυγμένων αρνητικών στάσεων για τις ανθρώπινες διαφορές.

Σχέδιο

Το έργο υποστηρίζει τους συμμετέχοντες να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, με σεβασμό για την πολύ-πολιτισμικότητα και τη διαφορετικότητα, σε έναν κόσμο που βασίζεται στη συνεργασία, στην αυτοπεποίθηση, την ακεραιότητα και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

Πηγές

Το έργο θα παράγει ψηφιακά εργαλεία για τους μαθητές, που περιλαμβάνουν αντικείμενα πολυμέσων σε κάθε θεματική ενότητα, κινούμενα σχέδια, βίντεο κλιπ, κινηματογραφημένες θεατρικές ασκήσεις και συζητήσεις, προσομοιώσεις, μελέτες περίπτωσης ως βάση για τις συζητήσεις, διαδραστικές ασκήσεις, κ.λπ.

Δραστηριότητες

Latest Blog