Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  • 0

Η ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ : ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Category : νέα

To πρόγραμμα OTHERNESS (ERASMUS+ Key Activity 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Strategic Partnerships for school education) έχει στόχο να διδάξει σε μαθητές να δείχνουν ανοχή, να εκφράζουν και να κατανοούν διαφορετικές οπτικές, να διαπραγματεύονται και να συναισθάνονται, με λίγα λόγια να σέβονται την διαφορετικότητα.

Στις 17 και 18 του Φεβρουαρίου, οι συμμετέχοντες του προγράμματος συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη- Ελλάδα, ώστε να ερευνήσουν τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα και να σχεδιάσουν την επόμενη φάση του προγράμματος. Συγκεκριμένα, οι  συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να προβούν σε ανασκόπηση των ερευνών που διεξήχθησαν σε εθνικό επίπεδο για να διερευνήσουν πώς το σχολικό σύστημα των διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών που εμπλέκονται στο σχέδιο αντιμετωπίζει το ζήτημα της διαφορετικότητας και εάν και πώς ενσωματώνεται αυτό το θέμα στα σχολικά βιβλία και το υλικό για εκπαιδευτικούς. Πέρα από αυτό,  οι εταίροι πραγματοποίησαν δημοσκόπηση με συνολικά περίπου 700 μαθητές σε 4 χώρες, καταγράφοντας τη στάση τους προς την “διαφορετικότητα”. Αυτά τα αποτελέσματα θα αποτελέσουν μέρος των αποτελεσμάτων 1 του προγράμματος, το οποίο θα μεταφραστεί στις εθνικές γλώσσες και θα είναι διαθέσιμο για λήψη τις επόμενες εβδομάδες.

Η έρευνα ήταν χρήσιμη ως ένα πρώτο βήμα για την επόμενη φάση του προγράμματος: βάσει αυτής της ανάλυσης αναγκών και των δεδομένων που συλλέχθηκαν, θα εκπονηθεί ένα εγχειρίδιο εκπαίδευσης ως εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευτικούς για να εκπαιδεύσει τους μαθητές να αποδεχθούν, να σεβαστούν και να κατανοήσουν τον πλούτο της “διαφορετικότητας”. Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει μη τυπικές μεθόδους  και ένα ψηφιακό εργαλείο με ηλεκτρονικούς πόρους και ηλεκτρονικό περιεχόμενο το οποίο θα τεθεί σε εφαρμογή το επόμενο σχολικό έτος σε 12 σχολεία της Ιταλίας, της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Πορτογαλίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι συμφώνησαν σχετικά με τη δομή και τη μεθοδολογία που θα ακολουθηθούν κατά την εκπόνηση αυτής της δεύτερης έκθεσης, με την κατάρτιση σχεδίου εργασίας και προθεσμίας για τους επόμενους μήνες. Οι εταίροι, μαζί με 9 καθηγητές ανά χώρα, θα συναντηθούν τον προσεχή Οκτώβριο στο Παλέρμο για να λάβουν εκπαίδευση σχετικά με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θα εφαρμοστεί στα σχολεία τους.