Εκπαίδευση στο OTHERNESS: η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση

  • 0

Εκπαίδευση στο OTHERNESS: η πρώτη εναρκτήρια συνάντηση

Category : νέα

Το Centro per Lo Sviluppo CREATIVO Danilo Dolci είναι εταίρος του otherness, ένα νέο έργο που συντονίζεται από το βουλγαρικό Ίδρυμα Prosveta-Σόφια και έχει εταίρους  το Πολυτεχνείο του Σανταρέμ (Πορτογαλία) και το κέντρο για την άτυπη εκπαίδευση Aenao (Ελλάδα).

Το έργο έχει ως στόχο να διδάξει στους μαθητές σε εφηβική και προ-εφηβική ηλικία να είναι ανοιχτόμυαλοι, να κατανοούν  και να σέβονται την διαφορετικότητα  και να την εκτιμούν  ως πλούτο.

Για να γίνει αυτό, το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη εργαλείων κατάρτισης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, συμπεριλαμβανομένου ενός εγχειριδίου που θα συλλέγει μη τυπικές δραστηριότητες και ψηφιακούς πόρους για την εκπαίδευση των μαθητών στη διαφορετικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τον διαπολιτισμικό διάλογο και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.

Εννέα καθηγητές ανά χώρα θα εκπαιδευτούν για τη μεταφορά αυτών των πόρων στις τάξεις τους κατά τη διάρκεια του επόμενου σχολικού έτους 2016/2017.

Οι εταίροι του έργου συναντήθηκαν στις 29 και 30 Οκτωβρίου στην όμορφη πόλη της Σόφιας για να δώσουν την επίσημη αρχή στο έργο, να καθιερώσουν μαζί ορισμένες οργανωτικές και μεθοδολογικές πτυχές και να συμφωνήσουν για τα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν.

Τις επόμενες εβδομάδες, σε καθεμία από τις τέσσερις χώρες εταίρους, θα επιλεγούν τρία σχολεία: εκεί, σε τρεις τάξεις ανά σχολείο, θα δοθεί ένα ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του επιπέδου αποδοχής της πολυμορφίας μεταξύ των μαθητών. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί έρευνα για να κατανοήσουμε πώς το ζήτημα της πολυμορφίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενσωματώνεται στα σχολικά εφόδια και στους πόρους κατάρτισης για τους εκπαιδευτικούς. Με βάση αυτά τα δεδομένα τα εκπαιδευτικά εργαλεία θα αναπτυχθούν και θα δοκιμαστούν με τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να εκπαιδεύσουν τους μαθητές τους να είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες, ενήμεροι, με σεβασμό, έτοιμοι να καλωσορίσουν και να κατανοήσουν την διαφορετικότητα.

Οι εταίροι θα συναντηθούν και πάλι τον επόμενο Φεβρουάριο του 2016 στην Ελλάδα, για να συζητήσουν τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής φάσης – έρευνας των μαθητών  και με βάση αυτά, να καθορίσουν τον τρόπο εκπόνησης των αποτελεσμάτων του έργου σε ένα εγχειρίδιο κατάρτισης και ένα ψηφιοποιημένο εργαλείο.

Το έργο θα έχει διάρκεια τριών ετών και χρηματοδοτείται από το Erasmus +, βασική δράση 2 – στρατηγική εταιρική σχέση για τη σχολική εκπαίδευση.