ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΟ OTHERNESS ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

  • 0

ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: ΤΟ OTHERNESS ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΑΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

Category : νέα

Το τωρινό φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και η μεταναστευτική κρίση συμβάλλουν έτσι ώστε οι κοινωνία μας να γίνει μια κοινότητα που φιλοξενεί ανθρώπους από διαφορετικά πολιτισμικά υπόβαθρα.

Η κατάσταση μπορεί δυνητικά να παράγει πολλές ευκαιρίες στην κοινωνία υποδοχής. Δυστυχώς, δεν είναι όλοι οι πολίτες των χωρών υποδοχής έτοιμοι να αντιληφθούν των πλούτο και τις ευκαιρίες ανάπτυξης που η διαφορετικότητα φέρνει.

Η εκπαίδευση έχει ρόλο κλειδί στο να κάνει την ενσωμάτωση εφικτή: το έργο OTHERNESS θέλει να επισημάνει αυτή τη πλευρά με το να διδάξει στους μαθητές την ανάπτυξη της ανοχή τους, την κατανόηση και την έκφραση μέσα από διαφορετικές οπτικές, την ενεργό συμμετοχή, την ανάπτυξη της συμπόνοιας και της εμπιστοσύνης στους άλλους. Όλα αυτά μπορούν να γίνουν πραγματικότητα  αν δώσουμε στους δασκάλους τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να αντιμετωπίσουν αυτά τα θέματα, μέσω της εξερεύνησης των δυνατοτήτων και των ωφελειών της μη τυπικής εκπαίδευσης.

Από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 1 Ιουλίου 2017 η σύμπραξη OTHERNESS διοργάνωσε μια διακρατική συνάντηση στην πόλη Santarem στην Πορτογαλία με σκοπό να έχει μια πλήρη εικόνα των δραστηριοτήτων του προγράμματος και να αποφασίσει τα επόμενα βήματα που πρέπει να παρθούν. Επιπλέον, η συνάντηση ήταν μια ευκαιρία για ανταλλαγή πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων ώστε να παραχθούν νέες ιδέες για τις επόμενες δραστηριότητες σε κάθε χώρα.

Τέλος, η συνάντηση στο Santarem ήταν μια ευκαιρία να οριστικοποιηθούν οι ημερομηνίες για το πρόγραμμα εκπαίδευσης των δασκάλων το οποίο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη, Ελλαδα, από τις 16 μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2017: αυτή η δραστηριότητα θα συμβάλει στην εκπαίδευση νέων δασκάλων για την επόμενη φάση του προγράμματος το  οποίο θα εμπλέκει 3 σχολεία από κάθε χώρα συμμετοχής, ανοίγοντας νέες αίθουσες και μαθητές στην διαφορετικότητα.

Το OTHERNESS είναι ένα πρόγραμμα το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ERASMUS+, Key Action 2: Strategic Partnership in the field of schools, το οποίο διήρκησε 3 χρόνια(2015-2018). Το κύριο αντικείμενο του είναι να παρέχει στους δασκάλους γνώση, ικανότητες και εργαλεία ώστε να μπορέσουν να εκπαιδεύσουν τους μαθητές στο τομέα της διαφορετικότητας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων και του ενεργού πολίτη, αυξάνοντας έτσι την επίγνωση των επόμενων γενεών σε αυτά τα θέματα.

Η σύμπραξη περιλαμβάνει 4 οργανισμούς:

  • Ίδρυμα PROSVETA-Σόφια (Βουλγαρία, συντονίστρια) ·
  • ΑΕΝΑΟ Κέντρο άτυπης εκπαίδευσης (Ελλάδα) ·
  • Ινστιτούτο Politecnico de Santarem (Πορτογαλία) ·
  • Centro per Lo Sviluppo CREATIVO “Ντανίλο Dolci” (Ιταλία).